Privatlivspolitik

Opdateret d. 22.05.2023

Hos Sticks’n’Sushi er det meget vigtigt for os at værne om og respektere dit privatliv.

Denne privatlivspolitik beskriver, hvornår, hvorfor og hvordan vi indsamler, anvender og deler personlige oplysninger om personer, som besøger vores restauranter, benytter vores hjemmesider, apps eller bookingløsninger, eller kommunikerer med os.

Vores indsamling og anvendelse af persondata omfatter informationer fra og om vores leverandører, kunder, modtagere af vores nyhedsbreve samt besøgende på vores hjemmeside og sociale medieplatforme. Vi indsamler data til en række forskellige formål, afhængigt af hvilken af vores tjenester du benytter.

Formålet med denne databeskyttelsespolitik er at give dig let tilgængelige oplysninger om, hvordan vi indsamler og anvender dine personlige oplysninger.

1. Generel privatlivspolitik

1.1. Hvordan indsamler vi oplysninger, hvilke oplysninger indsamler vi og hvorfor?

Afhængigt af hvordan du interagerer med os kan vi indsamle og behandle oplysninger om dig som beskrevet nedenfor:

Kundeoplysninger

Vi indsamler de oplysninger, som du stiller til rådighed for os, når du bruger vores hjemmeside og app for at oprette en brugerkonto, samt når du laver reservationer eller afgiver bestillinger hos os. Disse oplysninger omfatter navn, kontaktoplysninger (e-mailadresse, telefonnummer og adresse), kontooplysninger (brugernavn og kodeord), sprog- og betalingsindstillinger samt transaktioner (bestillinger, reservationer og køb). Vi kan muligvis også behandle personfølsomme oplysninger om fødevarebegrænsninger eller allergier, såfremt du afgiver sådanne oplysninger i din profil, eller når du afgiver en bestilling. Hvis du kontakter os, kan vi muligvis også gemme vores korrespondance, så vi kan besvare og følge op på dine henvendelser, eventuelle klager etc.

Vi behandler disse oplysninger med henblik på: (i) at behandle reservationer og levere de produkter/tjenester, du bestiller, jf. artikel 6(1)(b) i EU’s Persondataforordning (“GDPR”), (ii) at overholde den gældende lov (f.eks. oplysninger om økonomiske transaktioner i overensstemmelse med de gældende skatte- og regnskabsregler), jf. artikel 6(1)(c) i GDPR og (iii) til at forfølge vores legitime interesse i at kommunikere med dig, udføre statistiske undersøgelser samt til at forbedre vores produkter, tjenester og kundeoplevelser, jf. artikel 6(1)(f) i GDPR. Oplysninger om fødevarebegrænsninger og allergier behandles af hensyn til din sikkerhed og på grundlag af dit forudgående samtykke, jf. artikel 6(1)(a) og 9(2)(a) i GDPR.

Nyhedsbreve

Hvis du tilmelder dig til at modtage vores nyheder eller andre informationer fra os, vil vi behandle oplysninger om dit navn, e-mailadresse og foretrukne informationer.

Vi behandler disse oplysninger med følgende formål: (i) at stille informationer og nyheder til rådighed for dig i overensstemmelse med dine præferencer, jf. artikel 6(1)(b) i GDPR og til (ii) at forfølge vores legitime interesse i at kommunikere med modtagerne og forbedre vores tjenester og tilbud, jf. artikel 6(1)(f) i GDPR.

Hjemmesider

Vi indsamler oplysninger om de besøgende på vores hjemmeside ved hjælp af cookies og lignende teknologier med henblik på: At sikre, at vores hjemmeside fungerer (nødvendige cookies), at give mulighed for, at siden fungerer som ønsket (f.eks. ved at lagre sprogindstillinger og login) samt for at kunne holde øje med hjemmesidens besøgende til statistiske og marketingrelaterede formål. Cookies til funktionalitet, statistik og markedsføring er valgfri og benyttes kun på baggrund af dit samtykke, jf. artikel 6(1)(a) i GDPR. De nødvendige cookies bruges til at forfølge vores legitime interesse i at drive vores hjemmesider og administrere vores cookieindstillinger, jf. artikel 6(1)(f) i GDPR.

Læs mere om brugen af cookies på vores hjemmesider i vores cookiepolitik nedenfor.

Overvågningsvideoer

Vi bruger overvågningskameraer i vores restauranter til at optage overvågningsvideoer. Dette sker med henblik på at værne om sikkerheden for vores gæster, vores personale og vores ejendom samt at kunne forebygge og dokumentere kriminelle handlinger. Overvågningsvideoer vil udelukkende blive videregivet efter konkret anmodning fra retshåndhævende myndigheder, når dette er påkrævet i forbindelse med efterforskning.

Denne behandling er baseret på vores legitime interesse i at beskytte vores gæster, personale og ejendom samt at kunne bevare og sikre bevismateriale, jf. artikel 6(1)(f) i GDPR. Såfremt videoen afslører kriminelle handlinger, kan behandlingen også ske på baggrund af fastlæggelse og udøvelse af retskrav, jf. artikel 9(2)(f).

Whistleblower ordning

Vi har etableret en whistleblowerordning for at give tidligere og nuværende medarbejdere, leverandører, partnere og andre eksterne parter adgang til at rapportere bekymringer og rimelige mistanker om aktuelle eller potentielle overtrædelser. Læs mere om ordningen og hvordan der kan rapporteres her.

For at administrere whistleblowerordningen behandler vi personoplysninger om whistleblowere samt om personer som er nævnt i rapporterne eller hvis oplysninger i øvrigt bliver relevante i forbindelse med en undersøgelse. Behandlingen af oplysninger omfatter modtagelse og behandling af rapporter, gennemførelse af undersøgelser samt underretning af relevante myndigheder og øvrige passende skridt.

Denne behandling er baseret på vores forpligtelse til at overholde gældende ret, vores legitime interesse i at kunne modtage og behandle rapporter om alvorlige overtrædelser, samt administration af juridiske krav, jf. artikel 6(1)(c), 6(1)(f) og 9(2)(f) i GDPR. Personer hvis oplysninger er behandlet i whistleblowerordningen vil blive underrettet i overensstemmelse med gældende ret.

Sticks'n'Sushi fordelsprogram

Når du opretter dig som bruger af vores SNS loyalty-app og tilmelder dig vores SNS fordelsprogram, Flittig Fisker, indsamler og behandler vi de oplysninger, du afgiver ved tilmeldingen (navn, adresse, e-mail og telefonnummer), oplysninger om dit medlemskab (medlems-ID og startdato for medlemskabet) samt oplysninger om dine aktiviteter (optjente og indløste point, fordele og bonusser, gennemførte køb, modtagne tilbud og kommunikation med os). Oplysninger om dit betalingskort indsamles og anvendes til at behandle betalinger, men disse oplysninger er dog kun tilgængelige for den tredjeparts betalingsudbyder, som håndterer betalingsprocessen.

Vi behandler dine oplysninger, så vi kan administrere og opfylde vores forpligtelser over for dig som SNS fordelskunde – herunder give dig adgang til medlemsfordele samt sende dig relevante tilbud og kommunikation om dit medlemskab. Retsgrundlaget er artikel 6(1)(b) og artikel 6(1)(f) i GDPR i forhold til vores legitime interesse i at kommunikere med fordelskunderne om deres medlemskab samt at forbedre vores tjenester og tilbud. Vores behandling af dine oplysninger med henblik på at sende dig tilpassede marketingmaterialer og tilbud er baseret på dit samtykke, jf. artikel 6(1)(a) i GDPR.

a. Hvem modtager oplysningerne?

Dine persondata kan videregives til medarbejdere hos Sticks’n’Sushi, som skal behandle oplysningerne til de ovenfor beskrevne formål. Disse oplysninger vil blive behandlet både sikkert og ansvarligt.

Dine persondata kan også videregives til tredjepartsbehandlere, f.eks. vores leverandører af betalings-, leverings- og hostingløsninger, men kun i det omfang, det er nødvendigt, for at vi kan drive vores virksomhed og efterkomme vores forpligtelser over for dig. Tredjepartsbehandlere vil udelukkende behandle oplysningerne i henhold til vores anvisninger og til vores formål. De vil ikke videregive dine oplysninger til andre og sletter oplysningerne, så snart deres arbejde er udført. Vi sælger ikke dine persondata videre til tredjepart.

Såfremt myndighederne anmoder om adgang til dine oplysninger, vil vi foretage en juridisk vurdering af anmodningen. For det tilfælde at loven kræver, at vi videregiver oplysningerne, vil vi efterkomme anmodningen. Såfremt dine oplysninger skal videregives, vil du blive orienteret herom i henhold til gældende lov.

1.2. Hvor opbevarer vi dine oplysninger?

Vi kan flytte dine persondata uden for EU og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Uanset hvor dine oplysninger flyttes hen, kan vi garantere, at dette sker under passende sikkerhedsforanstaltninger. Vi sikrer et passende beskyttelsesniveau i henhold til den gældende persondatalov. Dette sker f.eks. ved anvendelse af standardkontraktbestemmelser om databeskyttelse, som er vedtaget af EU, jf. artikel 46(2)(c) i GDPR, eller bindende forretningsregler, jf. artikel 46(2)(b) i GDPR. For nærmere oplysninger kan du rette henvendelse til os på [email protected].

1.3. Hvordan sikre vi dine oplysninger?

Dine personlige oplysninger beskyttes både ved hjælp af tekniske og organisatoriske foranstaltninger. Enhver overførsel af personoplysninger og tokens vil altid være krypteret. Alle personoplysninger vil blive opbevaret sikkert, og enhver adgang til oplysningerne overvåges og begrænses til det nødvendige omfang. Modtagere af oplysningerne har forpligtet sig til fortrolighed eller er underlagt tavshedspligt.

1.4. Hvor længe opbevarer dine oplysninger?

Vi opbevarer kun dine personlige oplysninger, så længe det vurderes nødvendigt, for at kunne udføre vores aktiviteter og levere vores tjenester til dig. Dette sker under hensyntagen til vores juridiske forpligtelser (f.eks. opbevaring af data til skattemyndighederne). Herudover fastlægges kriterierne for det tidsrum, hvor det er nødvendigt at opbevare dine oplysninger, bl.a. i forhold til, hvorvidt der er et løbende aftaleforhold med dig, om du er en aktiv kunde samt karakteren af dine henvendelser, herunder hvorvidt der er opstået en eventuel tvist med dig.

Eksempler herpå er:

 • Data om transaktioner opbevares i overensstemmelse med gældende lokal lov, f.eks. i forbindelse med regnskabs- eller skatterelaterede forhold.
 • Data i forbindelse med abonnementer med henblik på modtagelse af informationer og nyheder vil blive opbevaret, indtil du selv framelder dig disse tjenester.
 • Overvågningsvideoer vil i henhold til gældende lov blive opbevaret i max. 30 dage.
 • Såfremt du har oprettet en konto på vores hjemmeside eller app, vil kontoen blive slettet 30 dage efter du har anmodet om sletning. Oplysninger om allergier kan slettes tidligere, såfremt du trækker dit samtykke tilbage.
 • Indlæg, kommentarer eller likes, som du afgiver på vores sociale medier, vil blive slettet, hvis du vælger at slette dem fra din profil.

1.5. Dine rettigheder til dine personlige oplysninger

I forhold til de oplysninger, vi behandler om dig, har du følgende rettigheder:

 • Retten til adgang:Du har ret til at anmode om adgang til de data, vi behandler om dig.
 • Retten til berigtigelse:Hvis de oplysninger, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet.
 • Retten til sletning:I henhold til vores opbevaringsregler har du ret til at anmode om at få dine data slettet før den sædvanlige frist for sletning.
 • Retten til at begrænse behandlingen:Du har ret til at anmode om, at vi begrænser behandlingen af dine data. I så fald er vi kun berettiget til - med undtagelse af opbevaring - at behandle sådanne data i forbindelse med håndtering af retskrav, til beskyttelse af en anden fysisk persons rettigheder eller af hensyn til en vigtig offentlig interesse.
 • Retten til at trække dit samtykke tilbage:Når vores behandling af dine data sker på grundlag af dit afgivne samtykke, er du til enhver tid berettiget til at trække dit samtykke tilbage. I så fald vil du have modtaget en konkret skriftlig meddelelse fra Sticks’n’Sushi med nærmere oplysninger. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage, og Sticks’n’Sushi vil derefter ikke længere anvende dine persondata.
 • Retten til at gøre indsigelse:Du er berettiget til at gøre indsigelse mod, at vi behandler dine data.
 • Retten til dataportabilitet:Du har ret til at anmode om at modtage dine data i et struktureret og almindeligt anvendt format.

Såfremt du ønsker at udøve disse rettigheder eller har andre forespørgsler eller spørgsmål til vores anvendelse af dine persondata, kan du kontakte os på [email protected].

Såfremt du er utilfreds med vores behandling af dine personlige oplysninger, kan du ligeledes indgive en klage til den relevante tilsynsmyndighed. Den relevante myndighed for Danmark er Datatilsynet. Du kan læse mere på Datatilsynets hjemmeside, hvor du også kan få nærmere oplysninger om dine rettigheder. Her kan du se en samlet oversigt over de enkelte europæiske tilsynsmyndigheder.

1.6. Ansvarlige instanser

Den retlige instans, som er ansvarlig for behandlingen af dine personlige oplysninger, er den lokale virksomhed, som driver det forretningssted, du interagerer med:

Danmark
Sticks’n’Sushi A/S
Nansensgade 49, 1366 København

Tlf.: +45 3311 7030
E-mail: [email protected]

Storbritannien
Sticks’n’Sushi UK Ltd
58 Wimbledon Hill Road
SW19 7PA, London

Tlf.: + 44 0203 141 8840
E-mail: [email protected]

Tyskland
Sticks’n’Sushi Restaurants Berlin GmbH
Potsdamer Straße 85
10785 Berlin

Sticks’n’Sushi Germany GmbH
Kantstraße 152
10623 Berlin

Sticks’n’Sushi Kantstraße 152 GmbH
Kantstraße 152
10623 Berlin

Tlf.: +49 (0) 30 261 036 56
E-mail: [email protected]

1.7. Opdateringer og juridske oplysninger

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i vores privatlivspolitik. Eventuelle ændringer træder i kraft umiddelbart efter offentliggørelse. Øverst på denne side kan du se datoen for den aktuelle version af vores databeskyttelsespolitik.

Vores privatlivspolitik er underlagt dansk ret og de danske domstole.

2. Politik for sociale medier

Sticks’n’Sushi samt de enkelte sociale medieplatforme er i fællesskab dataansvarlige i forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger på vores sociale medier. Denne politik er et supplement til den generelle privatlivspolitik for de enkelte sociale medier. Vores samarbejdspartnere inden for sociale medier omfatter Facebook, Instagram og LinkedIn.

2.1. Hvordan behandler vi dine personlige oplysninger via de sociale medier?

Vi benytter dine personlige oplysninger som f.eks. adfærd (baseret på dine likes, kommentarer, besøg etc.) eller øvrige informationer på de sociale medier, så vi kan forbedre vores tjenester og udføre undersøgelser samt til statistiske formål. Vi behandler disse data på baggrund af vores legitime interesse i at forbedre vores tjenester, jf. artikel 6(1)(f) i GDPR. For yderligere oplysninger om de data, vi indsamler via cookies på vores sociale medier, henviser vi til nedenstående cookiepolitik.

Vores samarbejdspartnere inden for sociale medier indsamler statistiske data om de besøgendes adfærd til egne formål. Dette sker via cookies og pixels på din enhed, når du besøger siderne. For yderligere oplysninger om de sociale mediers behandling af persondata henvises til deres fortrolighedspolitik (Facebook, Instagram og LinkedIn) samt deres cookiepolitik (Facebook, Instagram og LinkedIn).

2.2. Hvordan deler vi dine personoplysninger

Vi vil aldrig sælge dine personoplysninger, som er indsamlet via sociale medier, til tredjepart.

De sociale medier kan muligvis dele dine personoplysninger internt med deres datterselskaber og eksternt med deres samarbejdspartnere til analyse- og reklameformål samt med andre personer, undersøgelsespartnere samt forskere og akademikere. For yderligere oplysninger henvises til de sociale mediers betingelser og fortrolighedspolitikker (jf. ovenstående links).

2.3. Hvordan kan jeg udøve mine rettigheder over for de sociale medier?

Den generelle opsætning af de sociale medieplatforme foreskriver, at du skal kontakte det pågældende sociale medie, såfremt du ønsker at udøve dine rettigheder. Dette skyldes, at det kun er de sociale medier, der kan træffe de nødvendige foranstaltninger, for at kunne efterkomme de fleste af dine anmodninger. Hvis du derimod mener, at vi kan efterkomme din anmodning, er du også altid velkommen til at kontakte os.

Såfremt du er Facebook-bruger, kan du udøve dine rettigheder ved at ændre dine private indstillinger (link) eller konfigurere dine præferencer (link), så du selv har indflydelse på, hvordan dine personoplysninger indsamles og behandles, når du besøger og bruger vores Facebook-side. Er du LinkedIn-bruger, kan du klikke her (link) for at ændre dine indstillinger eller her (link) for at udøve dine rettigheder. Hvis du er Instagram-bruger, kan du klikke her (link) for at ændre dine indstillinger eller her (link) for at udøve dine rettigheder.

3. Cookiepolitik

En del af de oplysninger, vi behandler, indsamler vi ved hjælp af cookies på vores hjemmesider og på de sociale medier.

3.1. Hvad er en cookie?

Cookies er filer, som sendes fra webservere til webbrowsere og gemmes af webbrowseren. Oplysningerne sendes så tilbage til serveren, hver gang browseren anmoder om en side fra serveren. På den måde kan webserveren identificere og spore webbrowsere.

Der findes to slags cookies: Midlertidige og vedvarende cookies. Midlertidige cookies slettes fra computeren, så snart du lukker din browser ned, hvor vedvarende cookies gemmes på din computer, indtil de slettes, eller indtil de udløber.

3.2. Formålet med cookies på vores hjemmesider

De oplysninger, som indsamles ved hjælp af cookies, bruges til drift af vores hjemmesider, til analyse og optimering af den generelle brugeroplevelse og hjemmesidernes funktionalitet. Derudover anvendes de også til trafikmåling, så vi kan dokumentere, hvor mange brugere der besøger siden, og hvor de kommer fra.

Vores hjemmesider benytter ligeledes reklamecookies og målrettede cookies, så vores markedsføring bedre kan tilpasses til dig og dine interesser. De benyttes også til at vise en reklame et vist antal gange, ligesom de bruges til at måle effektiviteten af en reklamekampagne. Disse cookies anbringes som regel på siden af reklamebureauer efter tilladelse fra hjemmesidens operatør. De husker, at du har besøgt hjemmesiden, og disse oplysninger deles så med andre organisationer, herunder annoncører. Målrettede cookies eller reklamecookies er ofte forbundet med en sides funktionalitet, som leveres af andre organisationer.

3.3. Hvilke oplysninger indsamler vi?

Vi kan indsamle data som tekniske oplysninger (dvs. hvilken type mobilenhed du benytter, en unik enhedsidentifikator som et IMEI-nummer, enheds-token, MAC-adresse på det trådløse netværks grænseflade, IP-adresse, enhedens anvendte mobilnummer, oplysninger om mobilt netværk, operativsystem, webbrowser og versioner af denne). Vi kan ligeledes indsamle lokationsoplysninger, (hvis du tillader deling af din lokation på din mobile enhed og/eller computer), samt adfærdsdata (herunder, men ikke begrænset til, trafikdata, weblogs og andre kommunikationsdata).

Du kan læse mere om de konkrete cookies, vi anvender på vores hjemmeside, via vores cookie management-platform.

3.4. Hvordan kan jeg slette eller blokere en cookie?

De fleste browsere giver dig mulighed for at afvise cookies. På dette link (engelsk) kan du læse meget mere om, hvordan du kan afvise cookies: https://uk.pcmag.com/how-to/40872/how-to-control-and-delete-cookies-on-your-browser.

Hvis du ændrer dine browserindstillinger for at afvise cookies, vil dette påvirke funktionaliteten af vores hjemmeside. Det anbefales derfor ikke at afvise cookies, da vi således ikke kan garantere for den ønskede funktion eller ydeevne.