Handelsbetingelser

Handelsbetingelser

Hjemmesiden er lavet af Sticks'n'Sushi ApS, Nansensgade 49, 1366 København K, Danmark (“Sticks'n'Sushi”). Disse handelsbetingelser er en juridisk aftale mellem dig og Sticks'n'Sushi. Såfremt du bestiller fra et lokalt Sticks’n’Sushi koncernselskab er den juridiske aftale indgået mellem dig og det lokale selskab (som Sticks’n’Sushi agerer på vegne af).

Ved at fuldføre tilmeldingsprocessen eller bestille som “gæst”, bekræfter du, at du har læst, forstået underlægger dig disse handelsbetingelser, du er myndig og har lov til at indgå en bindende kontrakt og at du er autoriseret til at indgå under disse handelsbetingelser personligt og/eller på vegne af dit firma.

Bestilling

Du bestiller som gæst på Sticks'n'Sushis bestillingsside. Herefter oprettes en bestilling hos en given Sticks'n'Sushi restaurant, når betalingsformen er valgt. Bestillinger accepteres indtil 30 minutter før lukketid.

Alkohol

Du må ikke bestille alkohol, hvis du er under 18 år gammel.

Betalingsformer

Betaling kan ske på følgende måder:

Kredit-/debitkort

Vi modtager betaling med forskellige salgs kredit-/debitkort. Se hjemmesiden for flere oplysninger herom.

Betaling, for bestillinger til snarest mulige tidspunkt, trækkes ved bestillingen. Ved fremtidige bestillinger (hvor gæsten har valgt dato og tid) trækkes betalingen også snarest muligt.

Faktura

Vi modtager betaling efter fakturering af skyldige beløb fra personer der agerer på vegne af virksomheder, som har indgået en særlig faktureringsaftale med Sticks'n'Sushi.

Betal ved afhentning

Vi modtager betaling fra kunder ved afhentning. I dette tilfælde forbliver bestillingen åben indtil betaling er foretaget i en Sticks'n'Sushi restaurant. Kredit-/debitkort accepteres hos Sticks'n'Sushi.

Sticks'n'Sushi forbeholder sig retten til at kontakte kunder og opkræve betaling for ikke-afhentede bestillinger, der er bestilt til betaling ved afhentning.

Pris og moms

Alle priser vises i lokal valuta og er inklusiv moms.

Momsinformation er tilgængelig på kvitteringerne.

Betalingsomkostninger

Sticks’n’Sushi tager forbehold for at kræve en transaktionsomkostning ved kortbetalinger i henhold til lokale regler og bestemmelser.

Ordrebekræftelse, kvittering og ændringer

Når en ordre er modtaget via hjemmesiden bliver der sendt en ordrebekræftelse eller kvittering til gæstens email.

Sticks'n'Sushi forbeholder sig retten til at ændre afhentnings- eller leveringstidspunkt. Såfremt dette sker, vil gæsten automatisk blive meddelt via SMS til det mobiltelefonnummer, gæsten har angivet på Sticks'n'Sushis bestillingsside.

Afhentning

En gyldig kvittering eller betalingsbekræftelse skal forevises ved afhentning af en bestilling. Sticks'n'Sushi beholder bestillingen 180 minutter (3 timer) efter valgt afhentningstidspunkt eller til lukketid, hvorefter bestillingen kasseres uden mulighed for refusion.

Afbestilling

Du kan afbestille senest en time før afhentningstidspunktet. Afbestilling kan gøres ved at ringe direkte til den restaurant, man har bestilt maden fra.

Ved bestillinger til nytårsaften d. 31/12 skal afbestillinger senest gøres dagen før, d. 30/12. Ved afbestilling bedes du ringe til restauranten du har bestilt fra og have dit ordrenummer klar.

Hvis den afbestilte bestilling er betalt med kredit-/debitkort, vil pengene blive refunderet til kortet inden for 14 dage.

Kunder kan ikke afbestille eller fortryde ordrer efter fristerne anført ovenfor for så vidt angår levering af varer:

  • som ikke er præfabrikerede, men hvor kunden selv har valgt og sammensat produktet, eller hvor produktet er specifikt tilpasset kundens personlige behov,
  • som hurtigt fordærves, eller hvor udløbsdatoen hurtigt overskrides,
  • som er uegnede til returnering grundet sundhedsmæssige årsager eller hygiejne, hvis forseglingen er fjernet efter levering,
  • som grundet deres karakter sammenblandes med andre produkter efter levering uden at kunne adskilles igen.

Kunden har fortrydelsesret for den del af ordren, der ikke er omfattet af ovennævnte bestemmelser efter udløb af fristerne anført ovenfor som nærmere anført i boksen nedenfor.

Annullering

Fortrydelsesret

Du kan annullere aftalen med Sticks’n’Sushi inden for 14 dage uden at oplyse baggrunden herfor.

Du har 14 dages fortrydelsesret regnet fra den dato, hvor du, eller en af dig anvist tredjemand (dog ikke er chaufføren), er kommet i besiddelse af varerne.

For at benytte dig af fortrydelsesretten skal du sende en meddelelse (f.eks. et brev, men helst en e-mail) til Sticks’n’Sushi (Postadresse: Nansensgade 49, 1366 København K, Denmark E-mail: [email protected]) om, at du ønsker at annullere aftalen. Du kan benytte vedhæftede fortrydelsesformular, men det er ikke et krav.

For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at du sender meddelelsen om, at du ønsker at fortryde købet, inden fortrydelsesfristens udløb.

Konsekvenser af annullering

Hvis du ophæver aftalen, skal Sticks’n’Sushi returnere det fulde beløb, inkl. leveringsomkostningerne (bortset fra ekstra omkostninger, som skyldes, at du har valgt en anden leveringsmåde end den af os anbefalet). Beløbet vil blive returneret straks, senest 14 dage efter den dato, hvor vi har modtaget meddelelsen om annullering af aftalen. I forbindelse med tilbagebetalingen anvender restauranten samme betalingsform, som du har anvendt i den oprindelige transaktion, medmindre andet aftales med dig. Du vil i intet tilfælde blive opkrævet noget gebyr i forbindelse med tilbagebetalingen.

Sticks’n’Sushi kan nægte tilbagebetaling, indtil den har fået varerne retur, eller indtil du har dokumenteret, at du har returneret varerne, alt efter hvad der indtræffer først.

Du afholder de direkte omkostninger forbundet med at returnere varerne.

Du vil kun skulle dække et eventuelt værditab, hvis dette skyldes håndtering, som ikke er nødvendig for at undersøge varernes karakter, egenskaber eller funktionalitet.

Fortrydelsesformular

(Hvis du ønsker at annullere aftalen, bedes du udfylde denne formular og returnere den til os).

Til indsæt oplysninger

Jeg/vi (*) ophæver hermed den af mig/os (*) indgåede aftale om køb af følgende varer (*)/levering af følgende ydelse (*)

Bestilt den (*) / modtaget den (*)

Navn på forbruger(e)

Adresse på forbruger(e)

Forbrugerens underskrift (kun ved skriftlig meddelelse)

Dato

(*) Slet eventuelt.

Levering

Levering udføres i samarbejde med tredjepartsleverandører. Hvis bestillingen er forsinket eller udeblevet, kontakt venligst den relevant tredjepartsleverandør ved brug af kontaktoplysningerne der fremgår af ordrebekræftelsen.

Reklamation

Sticks'n'Sushi har forpligtet sig til at tilberede og levere bestillinger fra hjemmesiden i henhold til disse handelsbetingelser.

Hvis der er noget galt med varen, skal du hurtigst muligt rette henvendelse til Sticks'n'Sushi på [email protected]. Du skal vedlægge kvittering og gerne foto af ”problemet”. Er reklamationen berettiget, refunderer Sticks'n'Sushi prisen på den købte vare. Lokale regler og bestemmelser angående mangler, herunder købeloven, kan finde anvendelse.

Sticks'n'Sushi er ikke ansvarlig for manglende eller forsinket opfyldelse af nogen af vores forpligtelser, såfremt dette skyldes begivenheder uden for vores rimelige kontrol (”Force Majeure”. Force Majeure omfatter strejker, arbejdsophør, ulykker, krig og terrorisme, epidemier, civile og militære forstyrrelser, atomare ulykker og naturkatastrofer, afbrydelser, tab eller svigt af udstyr, kommunikation eller computer (software og hardware) ydelser.

Hvis ordre, der refunderes, er betalt med kredit-/debitkort, vil pengene blive refunderet til kortet inden for 14 bank dage.

Opsigelse

Sticks'n'Sushi forbeholder sig retten til enhver tid at opsige brugerprofiler eller aflyse bestillinger, der er i strid med disse betingelser eller på anden måde udviser dårlige hensigter. Suspensation fra brug af webshoppen kan ske med eller uden notifikation til brugeren.

Ansvar

Sticks’n’Sushi påtager sig intet ansvar i forhold til tilgængelighed af webshoppen, korrektheden og fuldstændigheden af oplysningerne i webshoppen, eller indgåelsen af denne aftale. Kunden anerkender og accepterer at transmission af information over internettet ikke er fuldstændig sikkert. Sticks’n’Sushi garanterer ikke sikkerheden af data der transmitteres til webshoppen; kunden bærer det fulde ansvar for enhver transmission.

Sticks’n’Sushi er under ingen omstændigheder ansvarlig for (i) indirekte tab, (ii) tab af profil, salg, forretning eller omsætning, (iii) tab eller beskadigelse af data, information eller software, (iv) tab af forretningsmuligheder, (v) tab af forventede besparelser, eller (vi) tab af goodwill.

Ændringer til handelsbetingelserne

Handelsbetingelserne kan blive blive ændret til enhver tid. Venligst bemærk om du er bekendt med den seneste udgave, før du laver en bestilling. Hvis du ikke er enig med eventuelle forandringer, bedes du undlade at bruge webshoppen.

Klik her for at åbne i .pdf

Opdateret 1. april 2022.